Mail Order Aydınlatma Metni

NOKTA ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

 

KREDİ KARTI (MAİL ORDER) ÖDEME FORMU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Nokta Elektronik Dış Ticaret Ltd Şti(“Nokta Bayi”) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0761000909400017

Adresi: Alibey Mah. Fevzi Çakmak Cad. No: 24/1 34570 Silivri İstanbul

    Telefon: 0288 415 5959 – 0850 346 3400

 Faks: 0288 415 3737               E-mail: bilgi@noktabayi.com

Nokta Elektronik Dış Ticaret Ltd Şti , banka nezdinde kredi kartı (mail order) ödeme işleminde; Müşteri Adı Ve Soyadı, Kart Sahibi Adı Ve Soyadı, Adres, Vergi No, T.C. No, Telefon (Cep/Sabit), Banka, Kart No, Son Kullanma Tarihi, Güvenlik Kodu, Kart Cinsi, İmza bilgilerini faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, hakkın tesisi” hukuki sebebine dayanarak, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla veri sorumlusu yazılımı üzerine kaydetmek, fiziki olarak muhafaza etmek, veritabanı oluşturmak, liste yapmak, belge doldurmak, dilekçe yazmak, form doldurmak suretiyle işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.noktabayi.com adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu Nokta Elektronik Dış Ticaret Ltd Şti’ne ileterek yapılabilir.

             NOKTA ELEKTRONİK DIŞ TİCARET LTD ŞTİ AYDINLANMA BEYANI

 

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Nokta Elektronik Dış Ticaret Ltd Şti Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................      T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza

 

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

 

Açık Rızam ile Kabul Ediyorum                                     Kabul Etmiyorum

 

Veri Sahibi Adı Soyadı  :......................................       T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih           :..../...../...........                                                                  İmza


Ekurem - Yeni Nesil Pazaryeri Mağazacılık Platformu
Nokta Elektronik © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır.